MODRIČA, grad sa perspektivom


Modriča je gradić u sjevernoj Bosni. Nalazi se na granici plodne ravnice Posavine i planine Trebave, u samom njenom podnožju. Iznad grada se uzdiže brdo Majna sa kog se pruža prekrasan pogled na daleki horizont ravne Posavine...

Opština Modriča zauzima površinu od 297 kvadratnih kilometara i ima veoma povoljan geoprometni položaj. Po svom geografskom položaju pripada pojasu umjereno-kontinentalne klime. Veoma je bogata plodnom zemljom i malim vodotocima.

Danas prema procjenama na teritoriji opštine živi blizu 30000 stanovnika, a od toga oko 13500 je gradsko stanovništvo. Postoji jaka zanatska tradicija iz koje se razvila jaka hemijska, mašinska, obućarska i prehrambena industrija. Skoro sva industrija je skoncentrisana na rubnom području opštine.

Opština Modriča je danas zdrava sredina, sa jakom preduzetničkom inicijativom koja otvara mogućnosti napredovanja i upošljavanja mladih, stalni ekonomski rast i očuvanje životne okoline. Svi dijelovi opštine razvijaju se ravnomjerno u skladu sa svojim razvojnim mogućnostima i prednostima.

Zbog svega toga, Modriča danas predstavlja stabilnu sredinu i dobro mjesto za ulaganje i za kupovinu nekretnina.